Agenda

2020

Alle activiteiten worden gehouden in Villa Roosevelt Oude Muschbergweg 1, tenzij anders is aangegeven.

     
     
     
Rondgang geannuleerd Sinterklaas

Circa 14:00 uur

9 januari Waterafvoer systeem Koudenhoven 10:00 uur
Tot 20 januari Antwoorden speurtocht inleveren  
30 januari Waterafvoer systeem Koudenhoven 10:00 uur