In januari 1981 ontstond bij enkele bewoners van de wijk Koudenhoven het idee om vanwege de diverse gemeenschappelijke belangen, een soort buurtcomité of wijkvereniging te stichten. In een enquêteformulier werden een tiental onderwerpen aangegeven waar de wijkvereniging in spé zich mee bezig zou gaan houden.

Zelfde problemen

De reactie hierop bleek overweldigend groot. De belangstelling van de buurtbewoners voor een wijkvereniging was voor een deel te danken aan het feit dat vele nieuwe bewoners met hetzelfde probleem zaten. 
Er stond teveel grondwater in de kelders, kruipruimtes en tuinen van hun pas verworven eigendom. Velen voelden met hun natte voeten nog het meest voor een collectieve actie. 

Werkgroepen

In de oprichtingsvergadering op 30 januari 1981 werd echter niet alleen daarvoor een werkgroep opgericht. Ook ontstonden diverse werkgroepen voor het Centraal Antennesysteem, voor een oppasdienst (babysit), voor de totstandkoming van een bushalte, voor inbraakbeveiliging en voor bestratings- en groenvoorzieningen.

Veel activiteiten

In de afgelopen jaren heeft de wijkvereniging zich ontwikkeld tot een bloeiende vereniging, waar tal van activiteiten worden georganiseerd.
De nieuwjaarsborrel, tot voor kort gehouden in de boerderij van groendomein Wasven, de diverse activiteiten in het -voor velen bekende- Gildehuis St. Martinus, het Oude Raadhuis of Villa Roosevelt (scouting gebouw) en de bridge-competitie zijn jaarlijks terugkerende evenementen.
Met het buurtfeest, de paashaas, wijkborrels en incidentele excursies bevorderen zij het ‘gezelligheidsleven’ in de wijk.

Ereleden

Dhr. Ir. H. Dorgelo †

Dhr. E.A. Kruisinga †

Dhr. C.G. Nijsen †

Dhr. Ir. J. Versluis