Zoals u wellicht weet zijn op dit moment (begin 2019) nieuwe bestemmingsplannen die relevant zijn voor onze wijk.

De commissie buitengebied/watercommissie heeft uitgebreid kennis genomen van deze bestemmingsplannen en werkt hierbij goed samen met de wijkvereniging de Karpen en de Oude Gracht. In grote lijnen zien de bestemmingsplannen er goed uit. Voor onze wijk komt het er grotendeels op neer dat er weinig verandert. Ook voor ons mooie en zeer kwetsbare buitengebied ziet het er in principe goed uit: het komt er kort gezegd op neer dat er vrijwel niets mag: plan gaat volledig uit van natuurbehoud, waarbij alleen extensieve recreatie is toegestaan. De commissie heeft zich daar in het verleden ook erg hard voor gemaakt, en met de gemeente uitgebreid overleg gevoerd omtrent de bestemming van ons buitengebied.

Uitgangspunt is daarbij altijd geweest het veilig stellen van ons schitterende buitengebied.

Wel is een punt van zorg met name de IJzeren Man. De gemeente wil daar in het nieuwe bestemmingsplan de exploitant van de IJzeren Man meer mogelijkheden bieden om de horeca activiteiten flink op te schalen om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Dit zou ook voor onze wijk met name meer geluidsoverlast kunnen gaan betekenen. Verder is het ook de bedoeling de oude Midgetgolf aan de Karpendonkse plas nieuw leven in te blazen: de bedoeling is dat er een nieuwe horeca faciliteit komt met een terras aan de plas.

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte blijven houden.

Meer informatie over het bestemmingsplan; Bundelroutes – ZO slim bereikbaar

Commissie buitengebied Koudenhoven/Watercommissie

Peter Aben

p.aben@hccnet.nl