Sinds eind oktober 2019 heeft het wijkbestuur de oude traditie om nieuwe wijkbewoners welkom te heten weer opgepakt. Naast de bewoners die nieuw in de wijk zijn komen wonen willen we ook de baby’s die in de wijk geboren zijn verwelkomen.

Het wijkbestuur zal iedere maand met een delegatie de huizen langs gaan waar nieuwe bewoners zijn komen wonen of baby’s zijn geboren en heten hen welkom in de wijk en verstrekken ze namens de wijk een klein presentje.

Heeft u nieuwe buren gekregen of weet u dat er een baby geboren is dan vernemen wij via info@koudenhoven.com of Maurice Leltz, dit graag zodat wij hen kunnen verwelkomen. 

Maurice Leltz: 0614928175 of voorzitter@koudenhoven.com