Scouting Pres. F.D. Roosevelt

Dag Buurtgenoten,

Voor een aantal van jullie zijn wij bekend en voor een aantal niet. Daarom willen wij ons graag even voorstellen.

Wij zijn scoutinggroep Pres. F.D. Roosevelt.

Wij zijn gehuisvest in het gebouw aan de oude Muschbergweg 1.

Scouting Pres. F.D. Roosevelt is een scoutingvereniging in Eindhoven voor kinderen met een lichamelijke beperking. De President F.D. Rooseveltstichting stelt zich zonder winstbelang ten doel het scoutingspel mogelijk te maken voor lichamelijk beperkte jongeren, men zet zich in voor het in verbinding brengen van lichamelijk beperkte jongeren met elkaar en heeft ten doel activiteiten aanbieden die een positieve bijdrage leveren aan het leven van de jongeren.

Scouting Roosevelt heeft ongeveer 60 leden en verzorgt een regiofunctie, dat wil zeggen dat er ook leden uit de omliggende gemeentes welkom zijn. De groep bestaat uit een aantal gemengde speltakken van jongeren in de leeftijd van 7 t/m 21 jaar. Elke speltak draait één weekend in de maand, aan het einde van het seizoen is er een leuk zomerkamp. De naam “Scouting Roosevelt” komt van Franklin Delano Roosevelt, destijds van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten. Volgens de statuten werd de groep op 7 juli 1965 opgericht. Sinds 1977 is de scoutinggroep gehuisvest aan de Oude Muschbergweg. In 1995 is het huidige pand geopend en heeft het clubgebouw de naam “Villa Roosevelt” gekregen.

Wij zijn een vrijwilligers organisatie die afhankelijk is van giften, donaties en vrijwilligers.

Met name aan vrijwilligers hebben wij een tekort. Kan of wilt u zich inzetten voor de scouting bent u welkom. Contact ons groepsbegeleider@scoutingroosevelt.nl  of kijk op de website www.scoutingroosevelt.nl

Tevens hebben wij een buurtverzorgende functie en faciliteren wij tegen een kleine vergoeding onze villa voor bijeenkomsten vanuit de buurt.

Wandel gerust eens binnen!