Bovenstaand artikel komt uit wijkblad ’t Hofke (maart 2024).

De wijk Koudenhoven is een zeer prettige wijk om in te wonen.

De commissie Buitengebied Koudenhoven/ Watercommissie heeft als doel om de ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op het leefklimaat van de wijk Koudenhoven en het buitengebied eromheen dusdanig te monitoren om het leefklimaat om het gewenste hoge niveau te houden.

Hiervoor neemt de commissie deel aan verschillende overleggen met o.a. de gemeente en is deze aangesloten bij oa. de Trefpunt Groen Eindhoven.

Daar waar nodig treedt de commissie samen met het bestuur op om het leefklimaat van de wijk te beschermen en te behouden.

In de tabbladen komen verschillende onderwerpen naar voren die op dit moment actueel zijn.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op  

Commissie buitengebied Koudenhoven/Watercommissie

Peter Aben                                                                                       

p.aben@hccnet.nl

Contactpersoon binnen het bestuur:
Maurice Leltz

Voorzitter

voorzitter@koudenhoven.com

0614928175