Nieuwsbrief 2019 #2

Geachte wijkbewoners,

Net voor de zomervakantie een korte nieuwsbrief van de Wijkvereniging. De afgelopen maanden hebben wij als bestuur gesprekken gevoerd met de activiteitencommissies binnen de wijk en is het contact met de gemeente en politie opgepakt. Een van de punten die we met de politie gaan oppakken is inzicht krijgen in de gereden snelheid in de wijk, de gemeente zal hiervoor in overleg met het bestuur meetkastjes gaan plaatsen. Zoals u weet is de wijk een 30 km zone. Door een aantal bestuursleden is het opzetten van de website opgepakt die op dit moment in ontwikkeling is.

In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor het Wijkfeest op 28 september, de Rondleiding bij ‘t Wasven op 11 juni en de bijgevoegde nadere informatie over de AED in de wijk.

Hebt u ideeën en/of vragen, neem gerust contact met ons op.

Ik wens u een prettige vakantie, zorg dat uw huis veilig op slot is en ik hoop u allen bij het wijkfeest of bij een andere gelegenheid in goede gezondheid te spreken.

Maurice Leltz

Voorzitter

0617918175

Save this date: Wijk/Buurtfeest 28 september 2019

Op zaterdag 28 september zullen wij het Wijk/Buurtfeest organiseren op de Nationale Burendag. Dit feest zal in de namiddag starten met een aantal kinderactiviteiten en overlopen naar de avond met een hapje en drankje. Om uw buren en de buurt beter te leren kennen zullen wij zorgdragen voor een aantal ludieke en informatieve activiteiten. Hierover zullen wij u na de zomervakantie informeren waarna u zich ook kunt opgeven.

Uw ideeën en/of bijdrage aan de organisatie zijn van harte welkom.

Website Koudenhoven.com

De nieuwe website van de wijkvereniging is in ontwikkeling en wordt wekelijks zowel qua inhoud als opmaak geactualiseerd en aangepast. U kunt deze, ondanks de ruwe vorm, al gaan bekijken zeker ook omdat wij deze steeds meer gaan gebruiken voor de communicatie naast de nieuwsbrief. De website kunt u vinden op www.koudenhoven.com.

ZorgSamenBuurt (ZSB)

Voor de komende maanden hebben we weer onze maandelijkse koffieochtenden gepland op:

  • Woensdag 26 juni 2019
  • Donderdag 19 september 2019
  • Woensdag 23 oktober 2019
  • Donderdag 21 november 2019
  • Woensdag 18 december 2019.

De koffieochtenden worden gehouden in Villa Roosevelt (scouting gebouw) aan de Oude Muschbergweg nr. 1. U bent van harte welkom van 10 tot 12 uur. Banketbakkerij Michiels sponsort ons met iets lekkers bij de koffie. Als bijdrage in de kosten vragen wij € 2,- per persoon per keer. Wij bieden de mogelijkheid om u op te halen.

Op 11 juni 2019 om 13.30 uur geeft de heer Gerard van Eijndhoven een rondleiding in de tuinen van de Groendomein Wasven. Opgeven is niet nodig. Wij hopen veel wijkbewoners te mogen begroeten.

Commissie ZorgSamenBuurt Koudenhoven;

Loek van Dootingh      Tel 040-2811017                                loek.van.dootingh@gmail.com

Carla Duijn                  Tel 040-2982199        06-26756332   carla.duijn@planet.nl

Corry van Otterdijk     Tel 040-8427265        06-23743448   c.vanotterdijk@upcmail.nl

Jeanne Verhulst          Tel 040-2908787                                jeanne@avante.eu

Sylvia Beelaard           Tel 040-2812565                                sylvia.beelaard@on.nl

Yvonne van Otterdijk                                     06-22088148   ydmvanotterdijk@gmail.com

Buurtpreventie

Op woensdag 19 juni 2019 wordt door het EUCPN, de preventietak van de EU voor het eerst een focus dag georganiseerd waarop maximaal aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen (preventie) van woninginbraken genaamd European Focus Day. De focus is gericht op de komende zomervakantie periode. In deze periode zien we altijd een toename van het aantal woninginbraken omdat veel mensen langere tijd van huis zijn. Ook in Eindhoven willen we 19 juni graag bestempelen als start van het zomerseizoen.

Er zal op 19 juni veel aandacht aan buurtpreventie worden gegeven in de pers, sociale media, radio en tv. Een mooie kans om woninginbraken ook in onze wijk (weer) maximaal onder de aandacht te brengen. Politie en gemeente hebben alle buurtpreventies in Eindhoven gevraagd om deze dag extra zichtbaar te zijn in de wijk. Buurtpreventie Koudenhoven zal op deze dag dan ook met zoveel mogelijk teams door de wijk lopen.

De coördinatoren: Gabi Romme, Sylvia Beelaard en Koos den Hollander

Contactgegevens Bestuur

Voorzitter: Maurice Leltz, mfgkleltz@freeler.nl / 0614929175 / 040-2814484

Secretaris: Wim Beelaard, wim.beelaard@on.nl / 0638960206 / 040-2812565

Juni 2019

Beste buurtbewoners,

De meeste bewoners herkennen dit teken van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

Om Koudenhoven hartveilig te maken is er in 2014 een AED opgehangen aan het huis aan de Ministerlaan 57. Om de AED goed te laten functioneren is het van groot belang dat er genoeg burgerhulpverleners in de wijk zijn die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. Daarom volgden in 2014 ongeveer 30 wijkgenoten een reanimatie- en AED cursus. Koudenhoven werd zo een van de eerste Zesminutenzones van Eindhoven.

Na 5 jaar hebben wij geen zicht meer op het aantal geregistreerde burgerhulpverleners in onze wijk.

We zijn bovendien op zoek naar nieuwe wijkgenoten die de Zesminutenzone functionerend willen houden. Mogelijk heeft u een reanimatiediploma of een bedrijfshulpverlener diploma en wilt u zich aansluiten als burgerhulpverlener in onze wijk.

Vandaar onze oproep om onderstaande vragen te beantwoorden.

Om contact tussen de hulpverleners makkelijk te laten verlopen zijn wij van plan een whatsapp-groep van burgerhulpverleners aan te maken. Op deze manier kunnen we ook het bestand beter beheren.

Kunt u nog niet reanimeren en wilt u burgerhulpverlener worden? Kijk bij www.reanimatieonderwijszob.nl

U kunt onderstaand strookje bij ons in de brievenbus doen of een mail met uw antwoord naar ons sturen. Ook voor vragen over Zesminutenzone Koudenhoven kunt u per mail bij ons terecht.

Willemien de Jong      Ministerlaan 78                      hwjonghaan@gmail.com

Inge Kempers             Piersonhof 1                           ingeborg.claus@gmail.com

Indien onderstaande op u van toepassing is graag uw antwoord en gegevens op het strookje invullen en bij ons inleveren of naar ons mailen.

&————————————————————————————————————————————-

£    Ik heb nog geen reanimatiediploma en wil burgerhulpverlener worden

£    Ik heb een reanimatiediploma of BHV-diploma en wil burgerhulpverlener worden.

£    Ik heb een reanimatiediploma of BHV-diploma én ben geregistreerd bij HartslagNu.nl

£    Ik wil meedoen aan de whatsappgroep Koudenhoven Hartveilig .

Naam…………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………..    gsm……..………………………..