Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur van de Wijkvereniging Koudenhoven nodigt u uit de Algemene Leden Vergadering op donderdag 13 februari 2020 in Villa Roosevelt Oude Muschbergweg 1 te Eindhoven.

Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2019
 3. Bestuursverslag 2019
 4. Verslag van de activiteiten in 2019: Burendag, Kinderactiviteiten, AED, Bridge, ZorgSamenBuurt, Buitengebied / Watercommissie, Buurtpreventie
 5. Jaarrekening 2019
 6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
 7. Benoeming leden kascommissie: i.v.m. het aftreden van een lid worden nieuwe kandidaten gevraagd zich aan te melden
 8. Bestaande en nieuwe activiteiten in 2020
 9. Begroting en contributie (voorstel contributie voor 2020 blijft € 15,- per huisadres)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting: de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn tijdens de vergadering beschikbaar en kunnen per e-mail tot 24 uur voor de vergadering opgevraagd worden bij Carla Duijn: penningmeester@koudenhoven.com