EINDHOVEN/NUENEN – Ideeën voor een park in het Dommeldal tussen Eindhoven en Nuenen worden langzaam concreet. Beide gemeenten denken aan een park van ongeveer 500 hectare, met een nieuwe wandelroute en een prominente rol voor onder andere de rioolwaterzuivering. 

Mark Wijdeven 29-02-20, 11:00 Bron: ED

Een landschapsarchitect die voor Eindhoven en Nuenen een plan maakte, gelooft in de kansen van het Dommelpark ondanks diverse drukke wegen in het gebied zoals de Europalaan en Orpheuslaan, de uitdijende nieuwbouwwijk Nuenen-West en de landbouw. De rioolwaterzuivering in Eindhoven kan juist een belangrijke rol krijgen om bezoekers voor te lichten over het water in het gebied. 

Wandelroute

De rioolwaterzuivering is samen met een markante brug over de Dommel en de Opwettense Watermolen geselecteerd als de eerste drie sleutelprojecten. En voor alleen die projecten is globaal al meer dan 8 miljoen euro nodig. 

Centraal in het park liggen de Dommel de de Kleine Dommel. De A270 is de zuidgrens van het Dommelpark. Prominent element in het plan is een wandelroute met twee grote lussen ten zuiden en ten noorden de Europalaan. In totaal gaat het om een route van ongeveer 16 kilometer over bestaande en over nieuwe, verharde en onverharde paden. 

Bruggen

Voor de verbinding van beide oeverzijden zijn drie nieuwe bruggen over de Dommel nodig. Midden in het gebied, dicht bij het punt waar de Dommel en de kleine Dommel samenkomen en zichtbaar vanaf de weg is het voorstel om een extra markante brug aan te leggen. De route gaat drie keer over de Europalaan maar hoe die oversteek er uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

De wandelroute brengt wandelaars onder andere op Landgoed Soeterbeek in Nuenen en Landgoed Eckart in Eindhoven. De Opwettense Watermolen met restaurant in particulier bezit heeft de potentie om een recreatief knooppunt te worden. Het is een beoogd beginpunt van de wandeling. 

Waterschap

Het Dommelpark is voor de gemeente Nuenen onderdeel van de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Nuenen-West. De gemeente en projectontwikkelaar hebben beloofd samen geld beschikbaar te stellen. 

Planoloog Arie Ras van de gemeente Nuenen zegt dat aan de plannen al langere tijd is gewerkt. Zelfs toen het Nuenense gemeentebestuur zich verdedigde tegen een gedwongen fusie met Eindhoven werkten ambtenaren van beide gemeenten al samen. Het Nuenense college van B en W heeft het plan goedgekeurd en groen licht gegeven voor de uitwerking. Eindhoven doet dat naar verwachting binnenkort. 

Vanwege het water als centrale thema is aan waterschap De Dommel een ambassadeursrol toegedicht. Of het waterschap er ook zo over denkt is nog onbekend. Het waterschap is op de hoogte van de plannen maar ze moeten nog worden besproken, laat een woordvoerder weten.