Een van de belangrijkste doelstellingen van de wijkvereniging en de commissie Buitengebied is om de leefomgeving van de wijk Koudenhoven prettig te houden.

Via de website houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op:

Peter Aben: p.aben@hccnet.nl

Maurice Leltz; voorziter@koudenhoven.com of 0614928175

Enige ontwikkelingen die op dit moment (voorjaar 2020) actueel zijn;

  • Bundelroutes ZuidOostBrabant

Onder de noemer Bundelroutes ZuidOostBrabant zijn er studies gaande die de verkeerssituatie rond Eindhoven in kaart brengen. De oorzaak is gelegen in het feit dat het verkeer in de ochtend( en in de middag net andersom) vanuit de richting Helmond/Nuenen/Gemert richting de oost kant van Eindhoven de laatste jaren fors is toegenomen en de verwachting is dat dit alleen maar verder zal toenemen. Omdat Koudenhoven aan de Eisenhowerlaan( Helmondweg) ligt hebben wij er alle belang bij dat deze ontwikkelingen in lijn zijn met onze wensen.

In oktober 2019 zijn wij samen met de wijkvereniging De Karpen door de gemeente geïnformeerd over de globale ontwikkelingen.

Op korte termijn zal er weinig gebeuren maar wij houden de vinger aan de pols.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://zoslimbereikbaar.nl/web/storage/website/downloads/Bundelroutes-Zuidoost-Brabant-Samenvatting-studieresultaten.pdf

  • Dommeldal

Reeds 10 jaar geleden zijn er plannen ontwikkeld om de Dommeldal gebied verder voor wandelaars en fietsers te ontwikkelen.

Dit plan is een onderdeel van het plan om het groen in en rond Eindhoven tot natuurparken te maken.

Als wijkvereniging volgen wij deze ontwikkeling op de voet zeker voor wat betreft de veranderingen in het Eckartse bos.

De ontwikkelingen zoals deze nu bekend zijn richten zich op het toegankelijk maken van het gebied ten oosten van de Opwettenseweg, via de Opwettensewatermolen richting de kruising Dommel/Kleine Dommel/Europalaan Nuenen( niet te verwarren met Europalaan Eindhoven) alwaar een fiets/voetgangersbrug gepland is naar het Eckartdal. Vandaar gaat de route via de noordkant van de Dommel richting de Oldenbarneveltlaan en via De Karpen richting de rondweg en Tue terrein.

Bij de waterzuivering zijn er voorstellen om een informatiecentrum te maken en aan de Dommel een uitkijktoren over het waterzuiveringsterrein.

De uitgangspunten van het plan voor het Eckartse Bos zoals die er nu liggen spreken ons zeer aan: namelijk versterking van de natuur en kleinschalige landbouw en ecologisch verantwoorde  verbeteringen van de bereikbaarheid voor louter en alleen wandelaars (alleen zand bospaden, geen enkele verdere verharding). Voor onze wijk is dit uiteraard zeer belangrijk. Het kwetsbare bos mag niet worden bedreigd en enige toename van wandelaars is het enige dat het bos kan verdragen, zonder verdere overlast en schade aan de natuur. Ook de in het bos levende bedreigde kwetsbare diersoorten mogen natuurlijk niet bedreigd worden.

Onze uitgangspunten zijn: geen enkele toename van overlast en onveiligheid voor de wijk en zeer goede bescherming van onze kwetsbare natuur die de wijk omringt. De geplande wandelroutes over reeds bestaande bospaden zijn op het eerste gezicht acceptabel: ze blijven in het prachtige bos en lopen niet direct langs de wijk, hetgeen  voor ons ook echt onacceptabel is. Het schitterende unieke bos en overig buitengebied dient natuurlijk binnen de gemeente Eindhoven de verregaande klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen als CO2 absorber en uiteraard mag helemaal niets dit bedreigen.

  • Plattegrond/reclamebord bij de ingang

Op verzoek van een wijkbewoner die de plattegrond/reclamebord bij de ingang storend vindt heeft het bestuur navraag gedaan bij de gemeente.

Hieruit is naar voren gekomen dat de Gemeente een contract heeft met de aanbieder van deze buitenreclame en dat het contract nog loopt tot en met februari 2021.

Het bestuur heeft de gemeente verzocht vooralsnog het contract niet te verlengen en de noodzaak en wenselijkheid van het bord te onderzoeken.

Peter Aben

Maurice Leltz

Februari 2020