Nieuwsbrief 2019 #1

Geachte wijkbewoners/ Dear residents,

Ruim een maand geleden zijn wij, Wim, Joris, Fleur, Carla, Maxim en ik, benoemd tot de bestuursleden van de wijkvereniging Koudenhoven. De afgelopen weken hebben wij besteed om elkaar te leren kennen en de eerste gesprekken met de coördinatoren van de activiteiten in de wijk te plannen en te houden.

Mooi om de horen wat er al gedaan wordt( ZorgSamenBuurt, AED, Bridge, Buurtpreventie, Leesclub, Wandelen, Water/Buitencommissie, Kinderactiviteiten) en ook fijn om te horen dat we een gemeenschappelijk doel hebben om de kwaliteit van de wijk te verhogen en de activiteiten te intensiveren. In een kennismakingsgesprek met de politie en de gemeente kwam ook een aantal nieuwe inzichten naar voren die wij als bestuur verder gaan uitwerken; veiligheid, saamhorigheid en sociale cohesie staan hierbij centraal. Daarnaast wordt er achter de schermen drukt gewerkt aan de nieuwe website.

Maar als belangrijkste punt wil ik u als bewoner vragen om uw ideeën voor activiteiten naar voren te brengen. Daarom ook mijn aanbod voor een gratis koffie/thee indien u met het bestuur ideeën wilt uitwisselen.

FOR NON-DUTCH: Do you want to get to know the neighbourhood committee or discuss ideas about activities with them, then we invite you for a free coffee/tea.

Namens het bestuur,

Maurice Leltz

Voorzitter

Nieuwe Website

Door Fleur en Maxim wordt er hard gewerkt om de nieuwe website in de lucht te krijgen. Zodra deze klaar is kunnen wij voor alle activiteiten en informatie ook dit medium inzetten om met u te communiceren.

Wijkfeest

Na de zomervakantie zal het bestuur weer een groots wijkfeest organiseren. Hebt u ideeën en/of wilt u meehelpen neem dan contact op met het bestuur.

Contributie 2019

Hebt u de contributie van € 15,- over 2019 nog niet overgemaakt, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen op NL42INGB0005575115 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven.

Penningmeester Carla Duijn carla.duijn@planet.nl

ZorgSamenBuurt (ZSB)

De ZorgSamenBuurt is een initiatief van de wijkbewoners van Koudenhoven, met als doelstelling elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

Voor de komende maanden hebben we weer onze maandelijkse koffieochtenden gepland op de volgende data. Iedereen is hier van harte welkom.

  • Woensdag 17 april 2019
  • Donderdag 23 mei 2019
  • Woensdag 26 juni 2019

De koffieochtenden worden gehouden in Villa Roosevelt (scouting gebouw) aan de Oude Muschbergweg nr. 1. U bent van harte welkom van 10 tot 12 uur.

Als bijdrage in de kosten voor koffie en/of thee vragen wij € 2,- per persoon per keer.

Wij bieden de mogelijkheid om U op te halen.

Overige activiteiten

Voor de komende maanden staat er op het programma het samen uit eten gaan bij het opleidingsrestaurant van de Rooi Pannen op donderdag 9 mei 2019, vanaf 17.30 uur.

Ook gaan wij in mei of juni weer een rondleidingen organiseren in de tuinen van de Wasvenboerderij.

Wij hopen weer veel wijkbewoners te mogen begroeten.

Het organisatie team ZorgSamenBuurt  Koudenhoven

Loek van Dootingh, tel. nr. 040 – 2811017, loek.van.dootingh@gmail.com

Carla Duijn, zorgsamenbuurtkoudenhoven@gmail.com.

AED

Ook binnen de wijk is een AED aanwezig.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Willemien de Jong.

hwjonghaan@gmail.com

Kinderactiviteiten

Separaat treft u informatie over de Paasactiviteit op 22 april om 15.00 uur, meldt u hiervoor op tijd aan.

In de planning voor oktober staat een Halloweenactiviteit, dit keer niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Nadere info volgt.

Muziek delen of een inhoudelijke discussie?!

Hebt u ook wel eens uw muziek keuze met een ander willen delen of in gesprek/ discussie/ debat willen gaan met anderen. Ik wil de belangstelling peilen voor deze twee activiteiten. Muziek delen? Een groep van 5 personen kiest ieder 3 muziekstukken en deelt de ervaring met de anderen. Gesprek/debat/discussie? Een groep van 5 personen kiest een actueel onderwerp uit het nieuws of uit een TED Talk en bespreekt deze binnen de groep.

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie neem dan op met Maurice Leltz mfgkleltz@freeler.nl of 0624928175

Wijkbridge Koudenhoven

Ja, er zijn heel veel boeken over bridge geschreven en ja, er bestaan heel veel misverstanden over bridge. Maar in Koudenhoven wordt op wijkniveau gebridged om de contacten tussen wijkbewoners (en ex-wijkbewoners) te handhaven en om nieuwe wijkbewoners te leren kennen. De viertallencompetities (van oktober tot april) resulteren ieder jaar altijd in een aantal zeer gezellige avonden of middagen en het seizoen wordt (meestal in april) afgesloten met een slotdrive.

De viertallencompetitie in het seizoen 2018-2019 werd gewonnen door het team Van Lierop, bestaande uit Marloes van Lierop, Nell Dill, Ronald van der Lely en Wil van Vlijmen. Allen proficiat gewenst met dit resultaat. De slotdrive vond dit seizoen plaats op 5 april 2019 in Het Oude Raadhuis (tijdens het schrijven van dit stukje was de uitslag nog niet bekend).

Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan u veel plezier kunt beleven. Is bridge moeilijk te leren? Vroeger misschien wel maar de leermethodes zijn aangepast aan de “recreatieve” bridger en meer dan 95% van de bridgers behoort tot deze categorie. Wilt u nadere informatie over de viertallencompetitie, de slotdrive of zijn meerdere wijkbewoners geïnteresseerd in een cursus bridge, stuur dan een mail naar infobridge@on.nl of neem contact op met een van de organisatoren.

Leny Dikhoff, Ministerlaan 46, 040-2816542

Wim Beelaard, Keucheniushof 7, 06-38960206

Leesclub Koudenhoven

Zo’n 3 jaar geleden is er een leesclub gestart in het kader van de ZorgSamenBuurt. We lezen diverse boeken en bespreken deze gemiddeld om de 6 á 8 weken op dinsdagmiddag bij een van de leden thuis.

We hebben tot dusver o.a. boeken gelezen van Kader Abdolah, Arthur Japin, Elena Ferrante, Alfred Birney, Franca Treur, Paolo Cognetti, Khaled Hosseini, Adriaan van Dis.

We proberen rekening te houden met ieders smaak en interesse. Dat betekent soms dat je boeken leest, die je voor jezelf niet zou lezen en die je dan toch blijkt te kunnen waarderen. De meningen lopen vaak uiteen van “ik kon het niet wegleggen” tot “ik kwam er niet doorheen”. Bij de bespreking geven we allemaal onze mening en soms halen we er wat boekbesprekingen van internet bij. Tijdens de bespreking en vooral erna dwalen we vaak naar aanleiding van het boek af naar de actualiteit. Het zijn gezellige, niet al te hoogdravende bijeenkomsten, waarbij iedereen zijn/haar zegje kan doen.

De boeken worden meestal geleend via de leesclubservice bij de bibliotheek Eindhoven en/of een van de leden stelt een digitale versie (ePub) beschikbaar.

We zijn nu met 7 leden en nieuwe leden zijn welkom.

Thea van Veelen, tel. 040-2810562

Buurtpreventie

Al bijna vijf jaar lopen circa 35 wijkbewoners met gele hesjes op verschillende tijdstippen door onze wijk. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. Ze signaleren opvallende voorvallen en koppelen die terug naar politie of gemeente of een van de buurtpreventie-coördinatoren. Zij kunnen niet altijd voorkomen dat er toch vervelende incidenten plaatsvinden, maar zij kunnen er wel voor zorgen dat informatie snel bij de juiste instanties terecht komt. Buurtbewoners die zich aangemeld hebben, worden via een WhatsApp-groep op de hoogte gehouden.

Buurt-overstijgende ontwikkelingen worden door de coördinatoren van de Buurtpreventie Koudenhoven regelmatig besproken in een overleg met de politie, de gemeente en de buurtpreventie-teams uit Tongelre.

Wilt u zich ook inzetten voor Buurtpreventie Koudenhoven of deelnemen aan de WhatsApp-groep, stuur dan een e-mail naar bpkoudenhoven@gmail.com of neem contact op met een van de coördinatoren.

Gabi Romme,

Sylvia Beelaard en

Koos den Hollander

Buitengebied Koudenhoven/Watercommissie

Zoals u wellicht weet zijn op dit moment nieuwe bestemmingsplannen die relevant zijn voor onze wijk.

De commissie buitengebied/watercommissie heeft uitgebreid kennis genomen van deze bestemmingsplannen en werkt hierbij goed samen met de wijkvereniging de Karpen en de Oude Gracht. In grote lijnen zien de bestemmingsplannen er goed uit. Voor onze wijk komt het er grotendeels op neer dat er weinig verandert. Ook voor ons mooie en zeer kwetsbare buitengebied ziet het er in principe goed uit: het komt er kort gezegd op neer dat er vrijwel niets mag: plan gaat volledig uit van natuurbehoud, waarbij alleen extensieve recreatie is toegestaan. De commissie heeft zich daar in het verleden ook erg hard voor gemaakt, en met de gemeente uitgebreid overleg gevoerd omtrent de bestemming van ons buitengebied. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest het veilig stellen van ons schitterende buitengebied.

Wel is een punt van zorg met name de IJzeren Man. De gemeente wil daar in het nieuwe bestemmingsplan de exploitant van de IJzeren Man meer mogelijkheden bieden om de horeca activiteiten flink op te schalen om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Dit zou ook voor onze wijk met name meer geluidsoverlast kunnen gaan betekenen. Verder is het ook de bedoeling de oude Midgetgolf aan de Karpendonkse plas nieuw leven in te blazen: de bedoeling is dat er een nieuwe horeca faciliteit komt met een terras aan de plas.

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte blijven houden.

Commissie buitengebied Koudenhoven/Watercommissie

Peter Aben

p.aben@hccnet.nl

Wandelclubje Koudenhoven

Twee keer per week wandelen wij een uurtje in de mooie omgeving van onze wijk. Op maandag starten wij om 14.00 uur en op woensdag om 13.30 uur. Onderweg hebben wij een pauze met een kopje koffie / thee op Eckartdal of bij ELTV.

Als je mee wilt wandelen, kun je je altijd even aanmelden bij mij.

Marian Kindervater, tel. 040 -28 16 159.

Contactgegevens Bestuur

Voorzitter: Maurice Leltz, mfgkleltz@freeler.nl / 0614929175 / 040-2814484

Secretaris: Wim Beelaard, wim.belaard@on.nl / 0638960206 / 040-2812565

Gratis koffie/thee of free coffee/tea

Zoals in het openingswoord is gezegd, heeft u een idee dat u met het bestuur wilt bespreken neem gerust contact op zodat wij het onder het genot van een koffie/thee kunnen bespreken.