De gemeente werkt hard aan een verkeersveilige stad. We doen dat op basis van ongevallencijfers, risicocijfers en meldingen van Eindhovenaren. Gebleken is dat 90% van de onveilige verkeerssituaties door het gedrag van de weggebruikers wordt veroorzaakt. Gemeente Eindhoven kan helaas niet alle plekken tegelijk aanpakken of alle situaties altijd verbeteren.

Zie voor nadere informatie over dit onderwerp:

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/bereikbaarheid/verkeersveiligheid

Er is een apart emailadres verkeersveilig@eindhoven.nl gekregen, waar bewoners hun verkeersveiligheidsactie kunnen melden, een snelheidsmeter kunnen aanvragen of andere ideeën kunnen aandragen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren.