Vanuit de wijkvereniging gaan de geplande activiteiten op woensdag 27 april 2022 niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen binnengekomen om in onze wijk op een zinvolle manier invulling aan Koningsdag te geven.

Er zijn een aantal ‘hippe mama’s’ in de wijk die op eigen initiatief het een en ander organiseren in het speeltuintje.