De ZorgSamenBuurt is een initiatief van de wijkbewoners van Koudenhoven, met als doelstelling elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

Voor de komende maanden hebben we weer onze maandelijkse koffieochtenden gepland, voor de data zie de agenda. Iedereen is hier van harte welkom.

De koffieochtenden worden gehouden in Villa Roosevelt (scouting gebouw) aan de Oude Muschbergweg nr. 1. U bent van harte welkom van 10 tot 12 uur.

Als bijdrage in de kosten voor koffie en/of thee vragen wij € 2,- per persoon per keer.

 

Wij bieden de mogelijkheid om U op te halen.

 

Het organisatie team  ZorgSamenBuurt  Koudenhoven

 

Carla Duijn, zorgsamenbuurtkoudenhoven@gmail.com.