De klantenservice van Cure, de afvalinzamelaar voor de gemeente Eindhoven telefoonnummer: 14040 (Cure, optie 2 in het keuzemenu).

Uitgebreide informatie over afval, tarieven e.d. kunt u vinden op de pagina van de gemeente over afvalinzameling

Restafval

Elke woensdag wordt het vuilnis opgehaald: in de even weken de grijze bak (restafval), in de oneven weken op dinsdag het GFT afval in de groene bak. Rondom feestdagen wijkt dit soms af. U kunt de afvalkalender downloaden en ook afdrukken via de website van Cure afvalbeheer

In verband met de mechanisatie van de vuilnisophaaldienst, graag de vuilniscontainers zo plaatsen dat de wielen naar de huizen zijn gericht.
De bewoners van de buitenring van de Ministerlaan worden verzocht de vuilniscontainers aan de binnenzijde van de ring te plaatsen (met de wielen richting huiszijde van de binnenring).

Papier en karton

Eenmaal per veertien dagen, op de donderdag in de oneven weken wordt het oud papier opgehaald. Papier en karton mag u aanbieden als ‘oud papier’. Oud papier kunt u langs de openbare weg op de stoep zetten. Oud papier wordt overdag of ’s avonds ingezameld. Om te voorkomen dat het oud papier wegwaait, kunt u het in dozen stoppen of samenbinden met touw.

Milieustraat

Voor het zogenaamde ‘grof vuil’, heeft de gemeente Eindhoven milieustraten aan de Lodewijkstraat en Achtseweg Noord.
De openingstijden zijn: op maandag, woensdag en vrijdag: 13.00 – 19.00 uur, op dinsdag en donderdag: 13.00 – 17.00 uur en op zaterdag: 10.00 – 17.00 uur.
Op vertoon van uw stadspas kunt u hier uw vuil gratis brengen.
Zie de webpagina van Cure afvalbeheer over afvalinzameling. Hier kunt u ook de sluitingsdata vinden.

Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) is huishoudelijk afval dat chemische stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu, zoals lood, kwik of organische oplosmiddelen. Batterijen, spuitbussen, benzine en terpentine zijn voorbeelden van Klein Chemisch Afval.

U kunt uw klein chemisch afval met de originele verpakking (of voorzien van etiket) inleveren bij de milieustraat of bij winkels met speciale boxen voor KCA. Voor injectienaalden kunt u terecht bij de apotheek of ze in een speciale verpakking inleveren bij de milieustraat. Wilt u dat uw KCA thuis opgehaald wordt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de klantenservice.