Nieuwsbrief 2019 #3

Burendag 28 september 2019 (thema: Bling-bling en glitter)

Op zaterdag 28 september wordt de Wijk-/Burendag georganiseerd tijdens de nationale Burendag. Het thema is Bling-bling en glitter en er wacht een prijs voor de buurtbewoner die dit thema het beste tot uitdrukking brengt.

De dag zal om 15:00 uur starten met een aantal kinderactiviteiten en overlopen naar de avond met een hapje en drankje. Om uw buren en de buurt beter te leren kennen zullen wij zorgdragen voor een aantal ludieke en informatieve activiteiten.

De verschillende wijkactiviteiten zoals AED, Bridge, Buitengebied en ZSB zullen zich tussen 16:00 en 17:00 uur presenteren. Onze wijkagent Ronald van den Heuvel is ook aanwezig en kan informatie geven over inbraakpreventie.

Reeds 80 mensen hebben zich aangemeld voor deze dag die mede mogelijk wordt gemaakt door sponsoring door Banketbakkerij Michiels, Jumbo Pagelaan, Oranjefonds en de gemeente Eindhoven. De kosten zijn € 15.- per volwassene en € 5,- voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. U kunt zich nog tot 1 september opgeven per mail via wim.beelaard@on.nl of via Whatsapp 0638960206 ovv naam en het aantal personen en het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL42INGB0005575115 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven.

Website www.koudenhoven.com

De nieuwe website van de wijkvereniging is verder in ontwikkeling en wordt regelmatig geactualiseerd. Een nieuw item is b.v de mini-bibliotheek. Meer informatie over o.a de mini-bibliotheek kunt u vinden op www.koudenhoven.com.

ZorgSamenBuurt (ZSB)

Voor de komende maanden hebben we weer onze maandelijkse koffieochtenden gepland op:

  • Donderdag 19 september en 21 november 2019
  • Woensdag 23 oktober en 18 december 2019

De koffieochtenden worden gehouden in Villa Roosevelt (scouting gebouw) aan de Oude Muschbergweg nr. 1. U bent van harte welkom van 10 tot 12 uur.  Als bijdrage in de kosten vragen wij € 2,- per persoon per keer. Wij bieden de mogelijkheid om u op te halen.

Loek van Dootingh      Tel 040-2811017                                loek.van.dootingh@gmail.com

Carla Duijn                  Tel 040-2982199        06-26756332   carla.duijn@planet.nl

OPGEGEVEN VOOR DE BURENDAG 28 SEPTEMBER KAN NOG TOT 1 SEPTEMBER

                        Meer info: www.koudenhoven.com/burendag/