Nieuwsbrief 2020 #1

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 februari 2020 in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1 te Eindhoven.
Ontvangst: 19:45 uur

 1. Opening om 20:00 uur
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2019
 3. Bestuursverslag 2019
 4. Verslag van de activiteiten in 2019
 • Burendag
 • Kinderactiviteiten
 • AED
 • Bridge
 • ZorgSamenBuurt
 • Buitengebied / Watercommissie
 • Buurtpreventie
 • Jaarrekening 2019
 • Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
 • Benoeming leden kascommissie
  I.v.m. het aftreden van een lid worden nieuwe kandidaten gevraagd zich aan te melden
 • Bestaande en nieuwe activiteiten in 2020
 • Begroting en contributie (voorstel contributie voor 2020 blijft € 15,- per huisadres)
 • Rondvraag
 • Sluiting
  De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn tijdens de vergadering beschikbaar en kunnen per e-mail tot 24 uur voor de vergadering opgevraagd worden bij Carla Duijn: penningmeester@koudenhoven.com
  Contributie 2020
  De contributie bedraagt voor 2020 (na goedkeuring door de ALV) € 15,-.
  Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een verhoging van dit bedrag door een extra donatie op prijs gesteld. De contributie en extra donatie kunt u, liefst direct, overmaken op IBAN:
  NL42INGB0005575115
  t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven o.v.v. uw adres
  Begin je weekend met de WijkSpellenavond

  Wat is er leuker om je weekend te starten met een WijkSpellenavond. Ook het weekend starten met een partij sjoelen, darten, puzzelen, kaarten, schaken, dammen, tafelvoetbal, tafelijshockey of een ander spel? De wijkvereniging organiseert op 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni 2020 een spellenavond waarbij zowel het bestuur als ook u voor een of voor meerdere spellen kunnen zorgen. Neem dus vooral ook uw eigen spel mee. Om de avond zowel voor kinderen als voor volwassenen open te stellen starten we de avond om 19:00 uur en zal deze tot ongeveer 21:00 uur ( of iets later) duren. U kunt op ieder moment binnen komen en aan een of meerdere spellen mee doen. Het bestuur zal voor een drankje en knabbeltje zorgen.

  De kosten zijn € 2,- per volwassene of € 4,- per woonadres, kinderen gratis.

  Waar? Natuurlijk in Villa Roosevelt. Twee vooraankondigingen (meer info op de website: www.koudenhoven.com)

  Paashaas
  Op zaterdag 11 april van 15:00 tot 17:00 uur zal de paashaas weer een bezoek brengen aan de (klein)kinderen van Koudenhoven. Nadat de kinderen eerst gezellig gaan tekenen, knutselen en leuke dingen maken, gaan de kinderen daarna in en rond Villa Roosevelt op
  zoek naar de paaseitjes.

  Koningsdag; vrijmarkt, spellenruilmiddag en een toost op de Koning
  Op maandag 27 april van 14:00 tot 16:00 uur tijdens Koningsdag kunnen de kinderen in de wijk aan een vrijmarkt deelnemen om spullen te verkopen, spellen te ruilen of bijvoorbeeld een taart te verkopen voor een goed doel. Daarnaast willen wij met alle wijkbewoners een toost uitbrengen op de Koning. Voor de kinderen zijn er geen kosten verbonden aan de deelname. Aan de volwassen bezoekers vragen wij een bijdrage van € 2,-.

  Bestuur helpers gevraagd
  De activiteiten van het bestuur vragen om vele extra handjes. Bent u bereid om het bestuur te helpen om bijvoorbeeld de ruimte in te richten, koffie of drank in te schenken, na afloop van een activiteit helpen opruimen of een helpende hand toesteken, meldt u zich dan aan bij ons en wij zullen daar graag gepast gebruik van maken.
  Want: De wijkvereniging zijn wij samen.

  Social Koudenhoven
  Heeft u zich al aangemeld voor de Social Koudenhoven app, de app om met andere wijkbewoners in contact te komen voor een kopje koffie, praatje, post of planten verzorgen tijdens de vakantie, Wordfeudmaatje, bezoek aan de bioscoop, theater of museum, wandelen, aanbieden of vragen spullen, oppas, een gin tonic, whisky of wijnavond organiseren, golf-of sportmaatje of ……….?
  Opgeven kan o.v.v. naam, mobiele nummer en adres via info@koudenhoven.com.

  Activiteiten agenda
  De komende maanden worden onderstaande activiteiten binnen de wijk georganiseerd:

  19 feb 10.00 ZSB koffieochtend
  6 mrt 19.00 Begin uw weekend met de Spellenavond, voor jong en ouder
  19 mrt 10.00 ZSB koffieochtend
  3 apr 19.00 Begin uw weekend met de Spellenavond, voor jong en ouder
  11 apr 15.00 Paashaas; paasactiviteit voor (klein-)kinderen tot ongeveer 10 jaar
  22 apr 10.00 ZSB koffieochtend
  27 apr 14.00 Koningsdag; vrijmarkt en spellen ruilen voor kinderen en toost op de Koning

  Voor meer en actuele informatie zie ook de website: www.koudenhoven.com