Doelstelling

De wijkvereniging Koudenhoven stelt zich ten doel te bevorderen dat alle bewoners zich in de wijk thuis voelen.

Mede daarom worden regelmatig activiteiten georganiseerd onder het motto
‘voor elk wat wils’; activiteiten die u in de gelegenheid stellen mede-bewoners
informeel te ontmoeten.

Ook kan de wijkvereniging fungeren als woordvoerder in het contact met
bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven en andere instanties of instellingen. Hierbij
staan de collectieve belangen – d.w.z. de belangen van meerdere bewoners –
altijd voorop.

Contributie 2024

De contributie bedraagt voor 2024 € 15,-.

Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een verhoging van dit
bedrag door een extra donatie op prijs gesteld. De contributie en extra
donatie kunt u, liefst direct, overmaken op IBAN:

                 NL42INGB0005575115

                 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven

                 o.v.v. uw adres