Lidmaatschap

Doelstelling

De wijkvereniging Koudenhoven stelt zich ten doel te bevorderen dat alle bewoners zich in de wijk thuis voelen.

Mede daarom worden regelmatig activiteiten georganiseerd onder het motto ‘voor elk wat wils’; activiteiten die u in de gelegenheid stellen mede-bewoners informeel te ontmoeten.

Ook kan de wijkvereniging fungeren als woordvoerder in het contact met bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven en andere instanties of instellingen. Hierbij staan de collectieve belangen – d.w.z. de belangen van meerdere bewoners – altijd voorop.

Contributie 2020

In 2020 bedraagt de contributie 15 euro per jaar. De leden worden verzocht dit bedrag zelf over te maken aan het begin van het jaar. Dit kan op rekeningnummer NL42INGB0005575115 ten name van Wijkvereniging Koudenhoven.