Nieuwsbrief 2019 #5

Wat kunnen wij allemaal terugkijken op een aantal geslaagde momenten in het jaar 2019. Hierbij mag zeer zeker genoemd worden Burendag met 170 deelnemers, Halloween met ruim 75 deelnemers, de nieuwe website www.koudenhoven.com en de vijf nieuwsbrieven die qua vorm en inhoud een weerslag zijn van onze mooie wijk. Van verschillende activiteiten zijn naast een kort verslag ook foto’s te zien op de website.

Nieuwjaarsreceptie

Het Bestuur van de Wijkvereniging nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie die plaats vindt op zondagmiddag 12 januari 2020 van 15:00 tot 17:00 uur in Villa Roosevelt.

Het thema voor deze receptie is:

“De wijkvereniging zijn wij samen”.

De bestuur hoopt u massaal op deze nieuwjaarsreceptie te zien om te toosten op het nieuwe jaar, op het onthullen van nieuwe activiteiten in 2020, op het uitwisselen van ideeën en vooral op ons aller gezondheid.

Nieuwe wijkbewoners

Het wijkbestuur gaat nieuwe wijkbewoners of in de wijk geboren baby’s weer van harte welkom heten. Krijgt u binnenkort nieuwe buren of weet u dat er een baby geboren is, geef dit dan door aan Carla Duijn of Maurice Leltz zodat een delegatie van het wijkbestuur hem/haar/hen kan verwelkomen.

Carla Duijn: 0626756332 of penningmeester@koudenhoven.com of

Maurice Leltz: 0614928175 of voorzitter@koudenhoven.com.

Algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering van de wijkvereniging wordt georganiseerd op donderdagavond 13 februari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur in Villa Roosevelt. De agenda wordt in januari op de website en in een extra uitnodiging kenbaar gemaakt.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

ZorgSamenBuurt (ZSB)

De data voor de maandelijkse koffieochtenden waarbij iedereen van harte welkom is, zijn:

  • Woensdag 18 december 2019
  • Donderdag 23 januari 2020
  • Woensdag 19 februari 2020
  • Donderdag 19 maart 2020
  • Woensdag 22 april 2020

De koffieochtenden worden gehouden in Villa Roosevelt van 10:00 tot 12:00 uur. Als bijdrage in de kosten voor koffie en/of thee vragen wij € 2,- per persoon per keer. Meer informatie over de activiteiten van de ZSB vindt u op de website https://www.koudenhoven.com/koffie-ochtend-zorg-samen-buurt/.

Snelheid in de wijk

Is het u opgevallen dat het 30km bord bij ingang wijk is verplaatst? Het is nu beter zichtbaar voor verkeer dat onze wijk inrijdt. Op 21 november 2019 is bovendien een extra wegmarkering bij de ingang van de wijk aangebracht.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups gaf in de zomer 2019 behoorlijk wat overlast. Voor 2020 kunt u helpen dit te verminderen of zelfs te voorkomen door zelf vogelhuisjes aan en rond uw huis te hangen waardoor er meer vogels in het voorjaar aanwezig zijn om de rupsen op te eten. Hoe eerder u de vogelhuisjes plaatst hoe beter zodat de vogels hier al aan kunnen wennen en zij deze ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Website

De website is wederom vernieuwd. Op www.koudenhoven.com vindt u allerlei informatie over en betreffende de wijk. De website wordt frequent aangevuld zodat het raadzaam is de website regelmatig te bezoeken. Zie bijvoorbeeld het tabblad Agenda waarop u in één overzicht alle wijkactiviteiten voor de huidige en komende maand kunt zien. Heeft u vragen of opmerkingen over de website of heeft u interessante nieuwe informatie dat (een deel van) de wijk betreft, neem dan contact op met onze webmaster Fleur Lommers: webmaster@koudenhoven.com.

Sociale buurtapp

Het bestuur wil de saamhorigheid in de wijk vergroten en wijkbewoners dichter bij elkaar brengen door de WhatsApp “Social Koudenhoven” te lanceren. Deze app is bestemd voor alle wijkbewoners in Koudenhoven. Met korte, heldere en duidelijke meldingen kunnen allerlei onderwerpen gemeld worden, van vragen om vervoer of oppas tot het aanbieden van spullen of diensten (niet commercieel). Wilt u deelnemen, meldt u aan bij Maxim Belooussov (info@koudenhoven.com). U ontvangt dan ook de spelregels voor deze app.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een gezond 2020.