In onze wijk is het waterafvoersysteem bijna 20 jaar geleden aangepast waarbij er een vuilwaterriool, een schoonregenwaterafvoer en een drain is aangelegd. Wilt u er meer over weten en een paar bijzondere herkenningspunten in de wijk zien, geef u op en in gezamenlijk overleg bepalen we dag en tijdstip; voorzitter@koudenhoven.com.

Sinds 2020 hebben ruim 30 wijkbewoners de wandel- en informatietocht over het waterafvoersysteem in de wijk. In deze wandeling van 45 minuten komt zowel het afvoerwatersysteem, maar ook de achtergrond en de totstandkoming naar voren.

Wilt u ook weten waar de waterbergingen zijn, waar de regenwaterpomp staat, hoe een waterpeilbuis werkt, waarom is dat geen sloot? Of zomaar lekker wat lopen en kletsen met medebuurbewoners meldt u aan voor de volgende tocht.

Wilt u ook meer weten over het waterafvoer systeem laat het weten via voorzitter@koudenhoven.com