Een melding betreffende overlast van ratten kan bij de gemeente gedaan worden via de Buiten Beter app of de pagina Melding openbare ruimte van de gemeente.

Na uw melding over zwarte ratten krijgt u van de gemeente een gratis huisbezoek van een adviseur van het KAD. Die zal een gratis bestrijdings- en preventieadvies geven en informeert uw directe omgeving, zodat u en uw buurt genoten maat regelen kunnen nemen.

De eigenaar of gebruiker van het gebouw (gemeente, woningeigenaar of huurder) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat op eigen kosten.

Welke maatregelen u ook neemt: neem ze samen met uw medebuurtbewoners. Alleen een gezamenlijke aanpak helpt om de ratten en de overlast tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie, zie de flyer van de gemeente waarin handige tips staan om ratten te weren, of kijk op de website van de gemeente.