Een melding betreffende overlast van ratten kan bij de gemeente gedaan worden via de Buiten Beter app of de pagina Melding openbare ruimte van de gemeente.

Na uw melding over zwarte ratten krijgt u van de gemeente een gratis huisbezoek van een adviseur van het KAD. Die zal een gratis bestrijdings- en preventieadvies geven en informeert uw directe omgeving, zodat u en uw buurt genoten maat regelen kunnen nemen.

De eigenaar of gebruiker van het gebouw (gemeente, woningeigenaar of huurder) is verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat op eigen kosten.

Welke maatregelen u ook neemt: neem ze samen met uw medebuurtbewoners. Alleen een gezamenlijke aanpak helpt om de ratten en de overlast tot een minimum te beperken.

Hieronder staan een aantal bevindingen en aanbevelingen vanuit het KAD (Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen) in Wageningen.
 
Bevindingen

  • De wijk is groen en water is aanwezig, hierdoor is het natuurlijke habitat van de rat beschikbaar inclusief schuilplekken,
  • Er is geen vogelvoer aanwezig in de tuin,
  • Enkele holen (ondergrondse gangen door ratten) zijn waargenomen in de grond dichtbij de gevel onder een struik,
  • Reeds geplaatste klapvallen zijn bekeken,

Informatie door jullie verstrekt: bij meerdere adressen in de omgeving zijn ratten gezien en ook enkele gevangen, bij een woning huisnummer 4 die een tijd leeg heeft gestaan hebben ratten mogelijk ongestoord kunnen schuilen zonder verstoring kunnen ontwikkelen.

Aanbevelingen

  • Zorg voor een werende gevel om geen last binnenshuis te krijgen, deze wering is reeds uitgevoerd,
  • Aangetroffen holen en gangen van ratten dichttrappen (om eventueel nieuwe activiteit zichtbaar te maken),
  • Voorkom waar mogelijk voedselbronnen in de omgeving, behalve planten die aangeknaagd waren door ratten was geen duidelijke voedselbron gesignaleerd tijdens de inspectie, dit punt actief in de gaten blijven houden,
  • Plaats de klapvallen in ‘depot’ (of schoenendozen met openingen) om bijvangst van vogels te verminderen en het wegslepen met de vallen te beperken),
  • Gebruik lokaas en laat de val eerst enkele dagen met lokaas en niet gespannen ratten een ‘voerplaats’ bieden, daarna tegen de avond de vallen spannen en in de ochtend van de spanning afhalen,

Algemene informatie over vallen is ook te vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=o7tjks7QevE

  • Indien hardnekkig activiteit dichtbij de gevel blijft kan overwogen worden om een ca. 50 cm strook met stenen (split) naast de gevel in te richten,

Voor meer informatie, zie de flyer van de gemeente waarin handige tips staan om ratten te weren, of kijk op de website van de gemeente.