Contributie 2024

Beheerder 1/ februari 27, 2024/ Algemeen

De contributie bedraagt voor 2024 (na goedkeuring door de ALV) € 15,=.

Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een verhoging van dit bedrag door een vrijwillige donatie op prijs gesteld. Wij verzoeken u de contributie en eventueel de extra donatie, liefst per direct, over te maken op IBAN: NL42INGB0005575115 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven o.v.v. uw adres.

Deel dit Bericht