A: snoeien /uitdunnen randen, vooral boomvormers worden verwijderd om struiken de ruimte te geven die anders in de schaduw verdwijnen, juist in bosranden met veel struiken en zonlicht komen veel vlinders voor.

B: “om en om” uitdunnen van eikenrijen. Hier zijn de bomen zo dicht op elkaar geplant dat ze niet uit kunnen groeien tot gezonde volwassen eiken, door er om en om een weg te halen ontstaat ruimte voor de blijvende bomen om uit te groeien tot grote volwassen bomen met een grote gezonde kroon.

C: paden en sloten vrijsnoeien van overhangende takken, hierbij ontstaan ook weer zonnige plekken waar kruiden en insecten van profiteren.

D: verwijderen van 6 laatste populieren uit deze rij, de andere bomen zijn bij verschillend stormen al omgewaaid. Hier worden bewust geen bomen terug geplant, hierdoor ontstaat een zonnige strook waar kruiden kunnen groeien. Samen met het omringende bos zorgt dat voor meeste variatie/biodiversiteit.

E: verwijderen ca 12 populieren; populieren hebben een beperkte levensduur, door deze nu voorzichtig uit dit bosje te verwijderen blijven de overige bomen en struiken behouden, die hebben licht nodig om verder uit te kunnen groeien. Er komen veel soorten voor in dit bosje die waardevol voor de omgeving zoals meidoorn, linde en veldesdoorn.

F: in deze bospercelen worden plaatselijk bomen verwijderd om ruimte te maken voor de blijvende bomen en om te zorgen voor meer zonlicht in de bosrand. Hiermee wordt de biodiversiteit van het bos behouden of versterkt, anders zouden er maar enkele boomsoorten overblijven. Er worden ook zogenaamde rijkstrooiselsoorten geplant op de vrijgekomen stukken. Dit zijn soorten zoals bijvoorbeeld linde, kers en esdoorn, waarvan het vallend blad de verzuring van de bodem tegengaat. 

Algemeen: houtoogst is nergens de aanleiding om bomen te kappen. Een deel van het hout wordt wel geoogst, maar dit is om de kosten van het werk te drukken, nergens wordt winst gemaakt met de verkoop van het hout. De maatregelen zijn allemaal gericht op het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit, soms wordt ook in het belang van veiligheid gekapt.